Úvod

Hospicová péče

Hospicová péče je forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.

 

Hospicová péče je aktivní péče o nemocného, který trpí nevyléčitelnou chorobou a dostává se do posledního stadia svého života, je zaměřená hlavně na kvalitu jeho života. Cílem hospicové péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat lidskou důstojnost a poskytnout podporu blízkým nemocného.

 

Hospicová péče může být lůžková nebo domácí.

 

Hlavním cílem hospicové péče je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstal osamocen a aby za každých okolností zůstala zachována jeho lidská důstojnost.

 

Hospicový tým je interdisciplinární, multidisciplinární a tvoří ho:

 

  • všeobecná sestra,
  • lékař,
  • sociální pracovník,
  • duchovní – kněz, psycholog,
  • dobrovolníci,
  • další specialisté dle akutních potřeb nemocného.

 

Hospicová a paliativní péče je (dle Světové zdravotnické organizace) aktivní komplexní péče o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin.

 

zdroj: http://asociacehospicu.cz