Sociální poradna

Sociální poradna

Sociální poradna je určena lidem s nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinným příslušníkům, blízkým a pozůstalým nejen klientů našeho hospice.

 

Cílem naší poradny je usnadnit:

 

 • život člověku s nevyléčitelným onemocněním,
 • péči příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého doma,
 • pozůstalým prožití smutku vlastním způsobem a v bezpečném prostoru,
 • zorientování se v nové životní situaci a přijetí ztráty.

 

Klientům můžeme:

 

 • poskytnout psychologickou i duchovní péči, zajistit psychiatrickou léčbu a poskytnout kontakt na právní pomoc,
 • předat důležité informace související s kvalitní domácí péčí, zprostředkovat potřebné kontakty,
 • pomoci při orientaci v systému sociálního zabezpečení, v síti poskytovatelů sociálních služeb a podpořit při získávání státní finanční pomoci,
 • být nablízku během období vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby.

 

Klientům nabízíme:

 

 • doprovázení,
 • konzultace,
 • poradenství,
 • informace.

 

Služba sociální poradny je poskytována bezplatně.