Poslání

Poslání

Poslání Domácího hospice Nablízku, z.ú.:

 

  • zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v konečném stádiu a umírajícím v posledních měsících jejich života,
  • prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektovat lidskou důstojnost v závěru života,
  • spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými i jinými institucemi a jednotlivci, se kterými je spolupráce nezbytná pro naplňování poslání ústavu,
  • napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní,
  • vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.