Dobrovolníci

Dobrovolníci

Kdo je dobrovolník?

 

Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj volný čas, svou energii, znalosti a zkušenosti ve prospěch potřebných lidí bez nároku na finanční odměnu.

 

Dobrovolník v hospicové péči zaujímá důležité místo v rámci celého hospicového týmu a je jeho nedílnou součástí při poskytování, co nejkvalitnější péče o nemocné klienty a jejich rodiny.

Je významnou posilou v komunikaci s klientem a jeho rodinou a také při odlehčovacích službách. Činnost dobrovolníka řídí koordinátor dobrovolníků.

 

V čem spočívá činnost dobrovolníka v domácím hospici?

 

Pomáhat může každý podle svých možností:

 

  • při organizaci hospicových akcích (benefičních, vzdělávacích, propagačních nebo společenských setkání),
  • s administrativou, fundraisingem, webovými stránkami apod.,
  • při transportu kompenzačních pomůcek do rodin klientů a popř. při následné montáži nebo při zaučení pečující rodiny do manipulace s pomůckami,
  • s překlady odborných textů.

 

Dobrovolník v rodině klienta po důkladném proškolení:

 

  • navštěvuje klienty, naslouchá jim a komunikuje s nimi, připravuje pro ně různé aktivity (výtvarné činnosti, kreativní vyrábění, kulturní vystoupení, předčítání),
  • vytváří praktickou podporu v domácnostech klientů, jejich rodinám (např. vyvenčení pejska, posekání trávy, nákupy, ...).

 

Co přináší dobrovolníkovi práce v domácím hospici?

 

  • dobrý pocit ze smysluplné činnosti,
  • vyplnění volného času,
  • nové přátele a zkušenosti,
  • ale také potvrzení o praxi, potřebné ke studiu na vysoké škole.