Kajetána_ziv

Mgr. Kajetána Ternbachová, vrchní sestra

 

Po maturitě na gymnáziu absolvovala střední zdravotnickou školu, obor porodní asistentka, později studovala management ošetřovatelství a ošetřovatelství na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Působila v managementu tří středočeských nemocnic jako hlavní sestra, v Národním referenčním centru se podílela na řešení projektu týkajícího se výskytu dekubitů (proleženin) a v agentuře domácí péče působila jako manažerka kvality. V současné době se vrátila ke své původní profesi a pracuje jako sálová sestra na Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice v Praze. Je vdaná, má dvě děti.

 

...zpět