Jak nás můžete podpořit

Jak nás můžete podpořit

Domácí hospic Nablízku, z.ú. je nezisková organizace. Vzhledem k tomu, že v současné době není stále dořešeno financování domácí hospicové péče ze strany zdravotních poji-šťoven, je provoz našeho ústavu zcela závislý na finančních darech, grantech a dotacích.


Nejvýznamnější podporou jsou pro nás pravidelné dary, o kterých víme, že s nimi může-me počítat.


Pokud jste se rozhodli podpořit hospicové dílo finančním darem, prosíme

o zaslání prostředků na naše číslo účtu: 2300803840 / 2010


Finanční dar nám také můžete zaslat prostřednictvím odkazu DARUJME.CZ

Služba je zpoplatněna 2% z každé darované částky.


Všechny dary zodpovědně a s velkou vděčností využijeme na péči o naše klienty.


Na každý dar Vám rádi vystavíme darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru, který si můžete odečíst od daňového základu.


Potvrzení o daru pro daňové účely vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu a to vždy na začátku kalendářního roku. Pokud jej chcete zaslat (i dříve), prosím, napište nám.