Jak nás můžete podpořit

Jak nás můžete podpořit

Domácí hospic Nablízku, z.ú. je nezisková organizace. Vzhledem k tomu, že v současné době není stále dořešeno financování domácí hospicové péče ze strany zdravotních poji-šťoven, je provoz našeho ústavu zcela závislý na finančních darech, grantech a dotacích.


Nejvýznamnější podporou jsou pro nás pravidelné dary, o kterých víme, že s nimi může-me počítat.


Pokud jste se rozhodli podpořit hospicové dílo finančním darem, prosíme

o zaslání prostředků na naše číslo účtu: 2300803840 / 2010


Finanční dar nám také můžete zaslat prostřednictvím odkazu DARUJME.CZ

Služba je zpoplatněna 2% z každé darované částky.


Všechny dary zodpovědně a s velkou vděčností využijeme na péči o naše klienty.


Na každý dar Vám rádi vystavíme darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru, který si můžete odečíst od daňového základu.


Potvrzení o daru pro daňové účely vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu a to vždy na začátku kalendářního roku. Pokud jej chcete zaslat (i dříve), prosím, napište nám.


Děkujeme za podporu!
Doporučujeme


      podpořte nás zakoupením

      virtuální vstupenky
...lidem je třeba říkat

na konci života pravdu!

NADACE CEZ
MHMP logo
DOBROVICE znak
Škoda auto
LPR
logo_moneta
Divoké husy
Cattus
Mero
VDV
JT