Napsali jste nám

Napsali jste nám

Milí přátelé a dobrodinci hospicového díla,

zde bychom se s Vámi rádi podělili o dopisy napsané rodinami našich klientů.


Obsah těchto dopisů nás těší a ujišťuje o smysluplnosti naší práce. Cítíme, že by se mohly stát povzbuzením i pro ty, kteří na naše stránky zavítají ve chvíli, kdy sami hledají pomoc v péči o někoho ze svých blízkých. Tyto řádky svědčí také o odvaze a obětavosti jejich pisatelů, protože jsou to oni, kdo umožnili svým drahým prožít závěr jejich života doma. To oni na prvním místě zasluhují obdiv a uznání.


Slova díků za pomoc, kterou jim náš hospic poskytl, tak směřují nejen k hospicovému týmu, ale také ke všem, kteří jakýmkoliv způsobem naši službu podporují.


Děkujeme!