O hospicové péči

O hospicové péči

Hospicová péče je forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatel-ských a rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných preterminálně a termi-nálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léč-ba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.


Hospicová péče je aktivní péče o nemocného, který trpí nevyléčitelnou chorobou a dos-tává se do posledního stadia svého života, je zaměřená hlavně na kvalitu jeho života. Cílem hospicové péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat lid-skou důstojnost a poskytnout podporu blízkým nemocného.


Hospicová péče může být lůžková nebo domácí.


Hlavním cílem hospicové péče je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posled-ních chvílích nezůstal osamocen a aby za každých okolností zůstala zachována jeho lid-ská důstojnost.


Hospicový tým je interdisciplinární, multidisciplinární a tvoří ho:


 • všeobecná sestra,
 • lékař,
 • sociální pracovník,
 • duchovní – kněz, psycholog,
 • dobrovolníci,
 • další specialisté dle akutních potřeb nemocného.


zdroj: http://www.hospice.cz


Hospicová a paliativní péče je (dle Světové zdravotnické organizace) aktivní komplexní péče  o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče  je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin.


zdroj: http://asociacehospicu.czPoslání Domácího hospice Nablízku, z.ú.:


 • zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v konečném stádiu a umírajícím v posledních měsících jejich života,
 • prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektovat lidskou důstojnost  v závěru života,
 • spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými i jinými institucemi  a jednotlivci, se kterými je  spolupráce nezbytná pro naplňování poslání ústavu,
 • napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní,
 • vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.Činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú.:


 • poskytování domácí zdravotní péče podle zákona 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • duchovní a pastorační péče,
 • půjčovna zdravotních pomůcek.
Děkujeme za podporu!
Doporučujeme


      podpořte nás zakoupením

      virtuální vstupenky
...lidem je třeba říkat

na konci života pravdu!

NADACE CEZ
MHMP logo
DOBROVICE znak
Škoda auto
LPR
logo_moneta
Divoké husy
Cattus
Mero
VDV
JT