Dopis 9

Napsali jste nám

Rádi bychom poděkovali celému týmu domácího hospice Nablízku, který nám byl více než nablízku při péči o naší babičku v posledních týdnech jejího života. Díky profesionálnímu, ale hlavně i lidskému a osobnímu přístupu sestřiček Markéty, Bohunky  a p. doktorky Kordíkové jsme si mohli nechat babičku doma a nemuseli jsme jí vystavovat stresu z prostředí nemocnice. I přes její těžkou nemoc mohla v klidu a bez velkých bolestí odejít obklopená svými blízkými. Všichni z celého hospice nám byli velkou oporou a pomocí. A to pomocí jak materiální, kdy nám zapůjčili mnoho zdravotních pomůcek, které ulehčili péči o babičku, tak pomocí morální, kdy díky vlídným a přátelským rozhovorům s nimi zmírnili naše obavy, jestli vše doma zvládneme a ujistili nás, že to co děláme, děláme správně.


Vědomí toho, že máme za sebou někoho, na koho se můžeme kdykoli a s čímkoli obrátit je v takové situaci dar, který nelze ani popsat ani zaplatit.


Za to jim patří náš velký vděk.


Jaromír a Petra Sajdlovi, Lysá nad Labem


...zpět